Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-5 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-5 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

ČSN EN 1254-5

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-5
Třídící znak:138400
Počet stran:28
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513848
Popis

ČSN EN 1254-5

Tento dokument stanovuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi, např. EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN 12735-2 atd. Tyto konce tvarovky existují ve dvou formách: tvarovky s připájenými konci a tvarovky pro tvrdé připájení s integrovaným kroužkem. Pro účely spojování trubek z mědi mají konce tvarovky jmenovitý průměr od 14,7 mm do 159 mm. Tvarovky jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tvarovky se používají až do provozních teplot a odpovídajících maximálních provozních tlaků, jak je uvedeno v příloze A. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi se používají se slitinami pro tvrdé pájení podle uvedených slitin v EN ISO 17672. Ne všechny slitiny mědi, které mohou být použity k výrobě tvarovek, mohou být pájeny natvrdo a ty, které lze pájet natvrdo, mohou vyžadovat různé techniky tvrdého pájení (návod je uveden v EN 1254-20:2021, příloha A). Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení smějí mít také koncová připojení se závitem. Tyto závitové konce existují s kovovými a nekovovými těsnicími prvky. Pro účely spojování s trubkami, tvarovkami nebo ventily mají závitové konce rozsah velikosti od 1/8"do 4". Redukce pro použití s trubkami z mědi smějí kombinovat krátké konce pro tvrdé kapilární připájení s konci tvarovky definovanými v ostatních částech EN 1254. Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká, studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené tepelné sestavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845; - chladicí systémy; - palivové systémy zařízení na kapalná paliva podle EN 12514; b) plyny: - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy plynovodů s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití podle EN 15001-1; - systémy stlačeného vzduchu; - systémy medicinálních plynů podle EN ISO 7396; - chladicí systémy.