Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-7 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-7 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním

ČSN EN 1254-7

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-7
Třídící znak:138400
Počet stran:32
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513846
Popis

ČSN EN 1254-7

Tento dokument stanovuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky pro připojení ke kovovým trubkám lisováním, včetně jejich elastomerních těsněních. Konce tvarovek mají jmenovitý průměr od 6 mm do 108 mm. Tvarovky pro spoje lisováním jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tento dokument platí pro tvarovky pro spoje lisováním jedné nebo více následujících trubek: - trubky z mědi podle EN 1057 a - trubky z korozivzdorných ocelí podle EN 10312 s tloušťkami stěny a ve stavech materiálu specifikovaných výrobcem. Tvarovky se používají až do provozních teplot a maximálních provozních tlaků, jak je uvedeno v příloze A. Tvarovky pro spoje lisováním se používají s trubkami s tloušťkami stěny většími nebo rovnými tloušťce stěny uvedené v příloze B, aby se zajistilo, že trubky mohou odolat radiálním přítlačným silám. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Redukce pro použití s trubkami z mědi smějí kombinovat lisovací konce s konci tvarovek definovanými v ostatních částech EN 1254. Tvarovky pro spoje lisováním pro použití s kovovými trubkami smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky pro spoje lisováním s kovovými trubkami smějí mít také pokovený nebo jiný dekorativní povrchový povlak. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká nebo studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené tepelné sestavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845; - palivové systémy zařízení na kapalná paliva podle EN 12514; b) plyny: - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy stlačeného vzduchu.