Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-8 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-8 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním

ČSN EN 1254-8

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-8
Třídící znak:138400
Počet stran:32
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513845
Popis

ČSN EN 1254-8

Tento dokument stanovuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky s radiálními a axiálními konci pro připojení k plastovým a vícevrstvým trubkám lisováním. Konce tvarovek mají jmenovitý průměr od 10 mm do 160 mm. Tvarovky jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Redukce pro použití s plastovými a vícevrstvými trubkami smějí kombinovat lisovací konce s konci tvarovek definovanými v ostatních částech EN 1254. Tvarovky pro spoje lisováním pro použití s plastovými a vícevrstvými trubkami smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky pro spoje lisováním s plastovými a vícevrstvými trubkami smějí mít také pokovený nebo jiný dekorativní povrchový povlak. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká nebo studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené tepelné sestavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845; - palivové systémy zařízení na kapalná paliva podle EN 12514; b) plyny: - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy stlačeného vzduchu.