Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12593 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2015
ČSN EN 12593 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

ČSN EN 12593

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 12593
Třídící znak:657063
Počet stran:16
Vydáno:01.12.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98725
Popis

ČSN EN 12593

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení bodu lámavosti podle Fraasse, která měří křehkost asfaltů a asfaltových pojiv při nízké teplotě. UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.