Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12606-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2015
ČSN EN 12606-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

ČSN EN 12606-1

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 12606-1
Třídící znak:657069
Počet stran:16
Vydáno:01.12.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98727
Popis

ČSN EN 12606-1

Tato evropská norma určuje postup stanovení obsahu parafínu v asfaltu a asfaltovém pojivu metodou DIN. Asfaltové emulze, fluxovaná nebo ředěná pojiva a modifikovaná pojiva jakékoliv konzistence nespadají do předmětu této zkušební metody. UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.