Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2003
ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva

ČSN EN 12617-3

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN EN 12617-3
Třídící znak:732128
Počet stran:12
Vydáno:01.02.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:66403
Popis

ČSN EN 12617-3

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá v ČSN EN 1504-1 a v prEN 1504-4. Popisuje postup měření lineárního smrštění tenkých proužků o tloušťce menší než 10 mm, jejichž pohyb není omezen, a to od okamžiku vzniku počátečního gelu v polymeru. Metoda je určena pro měření smrštění v rané fázi, např. do 24 hodin. Při zkoušce se čerstvě namíchaný vzorek polymeru umístí do mělké ocelové formy ve tvaru korýtka, jehož vnitřní strana je pokryta prostředkem, zabraňujícím přilnutí polymeru. Forma má posuvná čela, která přilnou k vrstvě polymeru a která mají možnost se volně pohybovat během roztahování nebo smršťování polymeru. Snímače lineárního posunu, připojené k čelům, umožňují tento pohyb měřit.