Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-1+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-1+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 12629-1+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2013-07-01 se nahrazuje ČSN EN 61207-1 (25 7401) z ledna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 12629-1+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:32
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88000
Popis

ČSN EN 12629-1+A1

Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí, jejichž příklady jsou uvedeny v seznamu přílohy A této části 1. V této evropské normě jsou uvedeny obecné představy a všeobecné a společné požadavky pro konstrukci, provoz a údržbu takových strojů. Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou vzniknout během provozu a údržby, včetně rozhraní, u strojů pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí, když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V částech 2 až 8 této normy jsou uvedeny další specifické požadavky a proto musí být tyto části používány společně s touto částí 1. Příprava betonových a/nebo vápeno-silikátových směsí a jejich přeprava od míchačky k výrobnímu provozu nejsou součástí této evropské normy (viz EN 12151:2007). Zařízení pro přepravu a manipulaci s vytvarovanými výrobky, jiná než jsou integrované přepravní soustavy, které jsou integrální částí stroje, nejsou zahrnuta do této evropské normy.