Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-2+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-2+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

ČSN EN 12629-2+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-2+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:16
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87999
Popis

ČSN EN 12629-2+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu bloků, obrubníků, dlažebních kostek a podobných výrobků z betonu. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití . V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato evropská norma se vztahuje na tyto stroje od místa, ve kterém je směs přivedena do stroje a od místa, ve kterém jsou do strojního uspořádání přiváděny paletové desky, až do místa, ve kterém jsou čerstvé výrobky vyjmuty z tohoto strojního uspořádání a jsou předány do soustavy pro vytvrzování. Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou vzniknout během provozu a údržby strojů pro výrobu bloků, včetně rozhraní (interfaces), když jsou tyto stroje provozovány a jejich údržba je prováděna v souladu se specifikacemi, které poskytl výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje.