Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-3+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-3+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

ČSN EN 12629-3+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-3+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:24
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87998
Popis

ČSN EN 12629-3+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových nebo betonových směsí, kde je forma namontována (jsou formy namontovány) na otočně nebo posuvně se pohybujícím stole. Hnací síla pro stlačení směsi je provedena buď mechanicky nebo hydraulicky. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato evropská norma se vztahuje na tyto stroje od místa, ve kterém je směs přivedena do stroje a od místa, ve kterém jsou do strojního uspořádání přiváděny palety pro výrobky z betonové směsi, až do místa, ve kterém jsou čerstvé výrobky vyjmuty ze stroje a jsou předány do soustavy pro vytvrzování. Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou vzniknout během provozu a údržby strojů s posuvným a otočným stolem, včetně rozhraní (interfaces), když jsou tyto stroje provozovány a jejich údržba je prováděna v souladu se specifikacemi, které poskytl výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje.
Zpracování dat
Schovat