Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-4+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-4+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

ČSN EN 12629-4+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-4+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:16
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87997
Popis

ČSN EN 12629-4+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu betonových krytinových tašek. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Má se za to, že stroj pro výrobu krytinových tašek začíná v místě, kde jsou formy a/nebo betonová směs dodávány do pevné části stroje, a končí po procesu řezání krytinových tašek, kde jsou výrobky ve svých formách předány na výstupní dopravník. Formy a betonová směs mohou být dodávány do stroje a odnímány ze stroje ručně. Příprava betonové směsi a přeprava od míchačky ke stroji pro výrobu krytinových tašek nejsou zahrnuty do této normy. Zařízení pro přepravu vytvarovaných výrobků a manipulaci s nimi není zahrnuto do této normy. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje.