Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-5-1+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-5-1+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

ČSN EN 12629-5-1+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-5-1+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:28
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88001
Popis

ČSN EN 12629-5-1+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu betonových trubek, průlezů a podobných prvků vyráběných ve svislé poloze. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje. Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro výrobu trubek ve svislé poloze, které mohou tvořit nedílnou součást továrny na výrobu trubek.