Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-6+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-6+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

ČSN EN 12629-6+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-6+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:36
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88005
Popis

ČSN EN 12629-6+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků, jak jsou definovaná v kapitole 3 a platí pro tyto stroje také tehdy, když jsou používány na výrobu nevyztužených formovaných výrobků. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tento dokument se vztahuje na moduly výrobních strojů (s překlápěním nebo bez překlápění při odformování) pro výrobu vyztužených formovaných výrobků Tato strojní zařízení sestávají ze tří modulů a jsou zpravidla konstruována tak, aby dosáhla velké formovací kapacity (střední délka výrobků od 3 do 4 metrů), s limitní výškou formy 1 m a maximální šířkou 1,5 m. Modul A: Stroje pracující na základě vibrací nebo tlaku a uhlazování s překlápěním nebo bez překlápění. Modul B: Jednotka doplňování/tvrzení. Modul C: Sestava pro paletování/balení betonových výrobků. Tento modul také dovoluje prohlídku výrobků. Tento dokument se zabývá automatickými a poloautomatickými činnostmi modulů A a C a automatickými činnostmi modulu B. Existují dva hlavní typy stacionárních a pojízdných zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků: - zařízení s okamžitým vyjímáním z formy na paletovou desku nebo na podlahu; - zařízení s pozdějším vyjímáním z formy (souprava forem: betonové výrobky jsou tvrzeny ve formě). Tato norma se nezabývá stroji pro: - míchání betonové směsi; - výrobu výztužné oceli; - dopravu výrobků na skladovací plochu; - výrobu výrobků (např. desek nebo bloků) řešenými v jiné části EN 12629. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí.