Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-7+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-7+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

ČSN EN 12629-7+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
803 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-7+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:90
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88006
Popis

ČSN EN 12629-7+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici. Výrobní základová deska je stroj, se kterým ostatní přidružené stroje pracují současně. Kromě toho jsou tyto stroje obvykle používány na paralelně instalovaných základových deskách. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí, tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. V této normě jsou uvedeny specifické požadavky pro konstrukci následujících strojů: - předpínací základová deska; - zametací/čisticí stroj základové desky, vysávací čisticí stroj, mazací zařízení, stroj pro vedení drátu/lana; - stroj pro uspořádání základové desky; - stroj pro tlačení/tažení předpínacího pásu; - rozmetací zařízení, vytlačovací zařízení, vibrační distributor; - stroj pro odvíjení a navíjení plachtoviny, která brání odpařování vody; - řezací stroj. Posuzuje se rovněž rozhraní dodávky betonové směsi, které se bere do úvahy z hlediska bezpečnosti. Pořadí uskutečňování těchto činností se může lišit podle výrobního procesu, který je používán v daném výrobním zařízení, a s ohledem na různé typy výrobků. Manipulace s odřezanými dráty/lany a jejich umístění na základových deskách není pokryto nynější normou. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí.
Zpracování dat
Schovat