Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12629-8+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 12629-8+A1 - Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

ČSN EN 12629-8+A1

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 12629-8+A1
Třídící znak:278713
Počet stran:20
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88007
Popis

ČSN EN 12629-8+A1

Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na hydraulické stroje pro výrobu cihel, bloků a jiných částí z vápeno-silikátových směsí. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí, tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití (viz kapitolu 4). V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Nebezpečí vytvářená hlukem a nebezpečí vytvářená vibracemi nejsou považována za významná nebezpečí pro tyto stroje. Tato evropská norma se vztahuje na tyto stroje od místa, ve kterém je směs přivedena do stroje až do místa, ve kterém jsou čerstvé výrobky vyjmuty ze stroje a jsou předány do soustavy pro vytvrzování.