Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12663-1+A1 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2015
ČSN EN 12663-1+A1 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

ČSN EN 12663-1+A1

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 12663-1+A1
Třídící znak:280320
Počet stran:36
Vydáno:01.06.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:97533
Popis

ČSN EN 12663-1+A1

Tato evropská norma stanovuje minimální pevnostní požadavky na skříně kolejových vozidel. Stanovuje zatížení skříně vozidel, jakým mají odolávat, popisuje, jaké materiálové údaje se mají používat a uvádí zásady, jaké se mají používat při validaci návrhu analýzou a zkoušením. Tato evropská norma platí pro lokomotivy a kolejová vozidla osobní dopravy. ČSN EN 12663-2 poskytuje ověřovací postupy pro nákladní vozy a také odkazy na metody v této normě, použitelné pro nákladní vozy. Kolejová vozidla jsou roztříděna do kategorií definovaných výhradně z hlediska konstrukčních požadavků na skříně vozidel. Některá vozidla nemusí do některé z definovaných kategorií spadat; konstrukční požadavky na taková kolejová vozidla se mají uvést ve specifikaci při dodržení zásad uvedených v této evropské normě. Norma platí pro všechna kolejová vozidla v zemích EU a ESVO (EFTA). Stanovené požadavky respektují provozní podmínky a okolnosti převažující v těchto zemích. Kromě požadavků této evropské normy na konstrukci všech vozidel osobní dopravy se může běžně požadovat, aby vozidla měla takové úpravy, jaké ochrání cestující v případě nehody. Takové požadavky jsou uvedeny v EN 15227.