Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2016
ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

ČSN EN 12699

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
Označení normy:ČSN EN 12699
Třídící znak:731032
Počet stran:68
Vydáno:01.04.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99582
Popis

ČSN EN 12699

Tato evropská norma obsahuje obecné zásady pro výrobu ražených pilot, tj. pilot instalovaných v základové půdě bez těžení nebo odstranění zeminy z prostoru, který pilota zaujímá. Výjimku tvoří práce pro omezení nadzvedání okolí a/nebo vibrací, stejně jako pro odstranění překážek nebo k nápomoci průniku. Piloty se do základové půdy razí prostřednictvím nárazu, vibrace, zatláčení, rotace, nebo kombinací těchto metod. Materiálem pro ražené piloty podle této evropské normy může být: - ocel; - litina; - beton, malta; - dřevo; - injekční směs; - nebo kombinace výše uvedených hmot. Tato evropská norma se zabývá prefabrikovanými pilotami, pilotami betonovanými na místě nebo kombinací těchto způsobů za účelem vyrobení ražené piloty pravidelného tvaru. Příklady jsou znázorněny na obrázcích A.2 a A.3. Ražené piloty mohou být prováděny v zeminách vylepšených technologiemi zlepšování základové půdy. Zlepšování základové půdy může být provedeno předtím, v tom samém čase nebo po provedení pilot. Pro účely této evropské normy nejsou z praktického hlediska přijata žádná omezení týkající se rozměru průřezu, rozšíření dříku nebo paty, délky piloty nebo jejího sklonu. Ustanovení této normy platí pro: - osamělé piloty; - skupiny pilot; - stěny z železobetonových štětovnic. Pilíře, které jsou vyrobeny za použití metod pro zlepšení základové půdy (jako např. pilíře vmíchávané na místě do zeminy, trysková injektáž, zhutňovací injektáž, vibroflotace, štěrkové pilíře) nejsou předmětem této evropské normy. Vrtanými pilotami se zabývá norma EN 1536, ocelovými a dřevěnými štětovnicemi norma EN 12063 a mikropilotami norma EN 14199.