Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12733 - Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost
Vydáno: 01.02.2020
ČSN EN 12733 - Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

ČSN EN 12733

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
650 Kč
Označení normy:ČSN EN 12733
Třídící znak:470631
Počet stran:84
Vydáno:01.02.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509601
Popis

ČSN EN 12733

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci ručně vedených motorových žacích strojů s žacím ústrojími s rotačním nebo přímovratným pohybem, používaných v zemědělství, lesnictví a při tvorbě krajiny k sečení a/nebo mulčování trávy nebo podobných rostlin nebo křovinných a dřevitých porostů. Pro účely této normy se považují za motorové žací stroje tyto typy ručně vedených strojů: - cepové žací stroje; - žací stroje na vysokou trávu; - křovinořezy; - lištové žací stroje. Tato norma platí také pro víceúčelové stroje, jsou-li používány k sečení nebo mulčování trávy nebo křovin. POZNÁMKA - Pokud jsou používány pro jiné účely (např. zpracování půdy) mohou být použity jiné normy. Tato norma se nevztahuje na zahradní žací stroje (viz EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2), motorové křovinořezy a vyžínače trávy (viz EN ISO 11806) nebo jiná zařízení pro údržbu trávníků. Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají ručně vedených motorových žacích strojů, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek předvídatelného nesprávného použití výrobcem během běžného provozu a údržby. Dále stanoví typ informací, které má výrobce poskytovat o bezpečných pracovních postupech. Hlediska ochrany životního prostředí (kromě hluku) nejsou v této normě vzata v úvahu. Tento dokument neplatí pro motorové žací stroje, které jsou vyrobeny před datem tohoto vydání.