Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12753+A1 - Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.12.2010
ČSN EN 12753+A1 - Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12753+A1

Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 12753+A1
Třídící znak:828051
Počet stran:40
Vydáno:01.12.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87127
Popis

ČSN EN 12753+A1

Norma platí pro systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení/systémů pro povrchovou úpravu popsaných dále, ve kterých je koncentrace čištěných odpadních plynů (pro účely této evropské normy nazývané "odpadní plyn") na vstupu do systému tepelného čištění bezpečně omezena. Mezi zařízení pro povrchovou úpravu patří: - sušičky podle ČSN EN 1539, vytvrzovací zařízení; - prostory pro odpařování; - lakovny (např. uzavřené stříkací kabiny, zepředu otevřené stříkací kabiny); - stroje používající hořlavá rozpouštědla pro přípravu nebo čištění (odmašťování) výrobků nebo zařízení (např. sudů, konzerv, plechovek nebo kontejnerů); - pomocných zařízení pro dopravu rozpouštědel. Norma pojednává pouze o významných nebezpečích od požáru a výbuchu a nebezpečích vytvářené zbytkovými plyny z procesu, jak jsou vedena v kapitole 4, pokud jsou používány podle předpokladů a za podmínek stanovených výrobcem. Typy systémů pro tepelné čištění, pro které platí tato norma, jsou: - přímé spalování, - katalytické spalování. Norma platí ve spojení s odpovídajícími požadavky ČSN EN 746-1 a ČSN EN 746-2. Pro účely této normy se systémy pro tepelné čištění odpadních plynů skládají z dále uvedených částí: ventilátorů, výměníku tepla, prostoru spalování, hlavního a pomocného hořáku, vstřikovacího systému, pohonem ovládaných klapek, ovládacích a silových obvodů, vzájemně propojených pro zpracovávání hořlavých látek, především těkavých organických sloučenin, pomocí oxidace. POZNÁMKA - Zařízení pro tepelné čištění je obvykle integrováno se systémy např. podle ČSN EN 1010-1, ČSN EN 1539, ČSN EN 12215, ČSN EN 12921-1 nebo ČSN EN 12921-3. Norma neplatí pro: - tepelné systémy pro odstraňování nátěrů; - pyrolytické systémy. Norma neplatí pro systémy tepelného čištění, vyrobené před datem publikace.