Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12766-1 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2003
ČSN EN 12766-1 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

ČSN EN 12766-1

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 12766-1
Třídící znak:656205
Počet stran:32
Vydáno:01.06.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:66578
Popis

ČSN EN 12766-1

Tato norma specifikuje metodu stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) v ropných výrobcích a příbuzných materiálech specifikovaným separačním postupem plynové chromatografie. Platí pr nové, použité a zpracované (např. dechlorované) ropné výrobky včetně mazacích olejů a pro ropné výrobky a syntetické mazací oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadních materiálů.