Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12831-3 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2018
ČSN EN 12831-3 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

ČSN EN 12831-3

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 12831-3
Třídící znak:060206
Počet stran:52
Vydáno:01.12.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506293
Popis

ČSN EN 12831-3

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12831-3:2017 a nahrazuje normu EN 15316-3-1:2007. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov. Tato norma popisuje metodu pro výpočet výkonu a objemu zásobníku požadovaného pro dimenzování soustav pro přípravu teplé vody (DHW). Rozsah použitelnosti je od přímotopných průtokových ohřívačů vody (bez akumulačního objemu a s poměrně vysokým topným výkonem) až po větší zásobníkové soustavy s poměrně malým topným výkonem a s velkými akumulačními objemy. Tato norma je použitelná pro soustavy se zásobníkem, který je charakteristický minimální zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky se stratifikací nebo zásobníky s vnějšími výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "stratifikované zásobníkové soustavy" a dále pro zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky teplé vody s výraznou zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky teplé vody s vnitřními výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "promíchané zásobníkové soustavy" a dále pro různé účely jejich použití. Předmětem této normy je rovněž normalizovat metody pro stanovení potřeby energie pro přípravu teplé vody. Tato norma pokrývá potřeby teplé vody v budovách. Výpočet potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody platí pro obytné budovy a pro budovy, které nejsou určeny pro bydlení, nebo pro zónu budovy.