Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12921-1+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.12.2010
ČSN EN 12921-1+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12921-1+A1

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 12921-1+A1
Třídící znak:822001
Počet stran:40
Vydáno:01.12.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87130
Popis

ČSN EN 12921-1+A1

Norma platí pro stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu - dále jen "čisticí stroje" - průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par, tj. stabilní stroje a pomocná zařízení pro automatické a ruční procesy čištění a úpravy povrchů. Za čisticí stroje pro průmyslové výrobky považuje sestava dále uvedených zařízení: - čerpadel a/nebo mechanického systému míchání, oběhu a stříkání čisticí kapaliny; - systému nuceného větrání; - topného systému s regulací teploty; - kondenzačního systému; - systému pro filtrování a zachycování a/nebo odlučování pevných částic z kapaliny; - dopravníkového a/nebo manipulačního systému pro zpracovávané výrobky; - systémů pro manipulaci s výrobky a manipulátorů, které jsou součástí čisticího stroje; - systémů pro řízení a/nebo monitorování; - systému pro dopravu kapaliny. Norma pojednává o všech běžných významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech vztahujících se na čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající kapaliny nebo páry, pokud jsou používány pro stanovené účely a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato část normy definuje společné bezpečnostní požadavky pro všechny typy čisticích strojů pro průmyslové výrobky, které používají kapaliny nebo páry a související společná zařízení a má být používána společně s dalšími částmi této řady ČSN EN 12921. Specifické požadavky uvedené v části 2 a dále uvedených částech ČSN EN 12921 mají přednost před příslušnými požadavky uvedenými v ČSN EN 12921-1. Specifická nebezpečí, které se vztahují k typu použité čisticí kapaliny jsou popsána v dále uvedených dokumentech: - ČSN EN 12921-2 pro čisticí kapaliny na vodní bázi; - ČSN EN 12921-3 pro hořlavé čisticí kapaliny; - ČSN EN 12921-4 pro halogenová rozpouštědla. Norma neplatí pro: - pohyblivé stroje na čištění; - vysokotlaké čištění se zařízením pro vysokotlaké stříkání vody podle prEN 1829-1; - dopravníkové myčky nádobí podle EN 50416; - spotřebiče pro čištění povrchů pomocí kapalin podle EN 60335-2-54; - elektrické myčky nádobí pro komerční účely podle EN 60335-2-58; - čištění pomocí vysokotlakých čističů a parních čističů podle EN 60335-2-79; - čistění plasmovou energii; - mechanické otryskávání; - tepelné čištění; - sušící procesy; - čištění textilií nebo oděvů; - zpracování potravin. Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení: - všechny systémy pro plnění a vyprazdňování; - automatické systémy, např. roboty podle ČSN EN ISO 10218-1; - odstředivky, pro které platí ČSN EN 12547; - čerpadla a čerpací jednotky pro kapaliny, pro které platí ČSN EN 809. Norma neplatí pro čisticí stroje pro průmyslové výrobky, vyrobené před datem publikace.