Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12921-4+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla
Vydáno: 01.06.2009
ČSN EN 12921-4+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

ČSN EN 12921-4+A1

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN 12921-4+A1
Třídící znak:822001
Počet stran:32
Vydáno:01.06.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83550
Popis

ČSN EN 12921-4+A1

Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahující se na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající halogenová rozpouštědla, buďto čistá nebo jako směs. Má být používána společně s ČSN EN 12921-1:2005. Obě části společně pokrývají všechna významná nebezpečí, vztahující se na čistící stroje pro průmyslové výrobky, používající kapaliny nebo páry, pokud jsou používány pro stanovené účely a za podmínek předpokládaných výrobcem. Specifické požadavky uvedené v Části 4 mají přednost před odpovídajícími požadavky ČSN EN 12921-1. V případě uvolňování hořlavých par z čisticí kapaliny platí tato evropská norma společně s ČSN EN 12921-3. Norma neplatí pro stroje a související zařízení, které nepatři do předmětu ČSN EN 12921-1 a neplatí pro čisticí stroje pro průmyslové výrobky, vyrobené před datem publikace této normy.