Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12965 ed. 2 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2020
ČSN EN 12965 ed. 2 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

ČSN EN 12965 ed. 2

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinností od 2020-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12965+A2 (47 0210) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 12965 ed. 2
Třídící znak:470210
Počet stran:40
Vydáno:01.06.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510231
Popis

ČSN EN 12965 ed. 2

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci kloubových hřídelů a jejich ochranných krytů spojujících traktor nebo samojízdné strojní zařízení s prvním pevným uložením na hnaném strojním zařízení. Popisuje metody vyloučení nebo snížení rizik, které vyžadují zvláštní požadavky, včetně zvýšení rizik při nesprávném používání důvodně předpokládaným výrobcem. Tato norma se vztahuje pouze na ty kloubové hřídele a ochranné kryty, které jsou s kloubovým hřídelem mechanicky spojeny nejméně dvěma uloženími. Pokud jsou použity s kompatibilními ochrannými kryty vývodového hřídele (PTO) traktoru (hlavní kryt) nebo samojízdného stroje a přívodového hřídele (PIC) hnaného stroje, jsou požadavky na kloubový hřídel kompletní. POZNÁMKA 1 - Plně uzavřené trychtýře ochranného krytu PIC samy zajišťují plnou ochranu. POZNÁMKA 2 - ISO 500-1 a ISO 500-2 uvádí požadavky na ochranné krytí vývodových hřídelů (PTO) traktoru a ISO 4254-1 uvádí požadavky na přívodové hřídele (PIC) hnaného strojního zařízení, které jsou kompatibilní s ochranným krytím podle tohoto dokumentu. Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Tento dokument nepojednává o: - ochranných krytech, které zcela zakrývají kloubový hřídel, ale nejsou s ním mechanicky spojeny; - mechanických parametrech kloubových hřídelů, zařízeních zabraňujících zpětnému otáčení a omezovačích krouticího momentu; - všeobecných nebezpečích, o kterých pojednává EN ISO 4254-1:2015 (viz úvod). Hlediska ochrany životního prostředí nebyla v tomto dokumentu vzata v úvahu. Tento dokument neplatí pro kloubové hřídele a jejich ochranné kryty, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.