Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13016-2 - Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C
Vydáno: 01.02.2008
ČSN EN 13016-2 - Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

ČSN EN 13016-2

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 13016-2
Třídící znak:656068
Počet stran:16
Vydáno:01.02.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:80581
Popis

ČSN EN 13016-2

Norma je českou verzí evropské normy EN 13016-2:2000. Popisuje metodu pro stanovení absolutního tlaku par (AVP) kapalných ropných výrobků při zvýšené teplotě. Podmínky používané při zkoušce popsané v této normě jsou poměr par ke kapalině 3:2 a počáteční teplota nástřiku 37,8 °C nebo 31,0 °C. Proti předchozí normě ČSN EN 13016-2:2000 dochází k upřesnění počtu kroků vztahujících se k vzorkování, kalibraci převodníku tlaku a postupu. Nebyla provedena žádná nová vyhodnocení shodnosti. V informativní příloze A byla korigována rovnice pro výpočet absolutního tlaku par. Nasycený vzorek zchlazený vzduchem se nastříkne do evakuované komory. Po nástřiku dvou zkušebních vzorků se stanoví tlak vzduchem nasycených par. Parciální tlak rozpuštěného vzduchu se vypočítá z těchto dvou výsledných tlaků. Teplota zkušební komory se potom zvýší na určenou hodnotu a stanoví se tlak vzduchem nasycených par. Absolutní tlak par (AVP) se vypočítá odečtením parciálního tlaku rozpuštěného vzduchu v kapalině, který byl korigován na teplotu a vyrovnán z hlediska vlivů tlaku a rozpustnosti, od tlaku vzduchem nasycených par. V příloze je uvedeno odvození rovnic používaných k výpočtu AVP. Součástí norem ČSN EN 13016 je ČSN EN 13016, část 1: Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE).