Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13016-3 - Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)
Vydáno: 01.12.2018
ČSN EN 13016-3 - Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

ČSN EN 13016-3

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 13016-3
Třídící znak:656068
Počet stran:16
Vydáno:01.12.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506457
Popis

ČSN EN 13016-3

Norma ČSN EN 13016-3 určuje metodu pro stanovení tlaku par vyvinutého ve vakuu těkavými, nízkoviskózními ropnými výrobky, složkami a ethanovými směsmi až do 85 % (V/V) a výchozími surovinami použitím komory s proměnlivým objemem. Z tlaku par se vypočítá ekvivalent tlaku suchých par (DVPE). Norma je vhodná pro paliva obsahující kyslíkaté sloučeniny až do limitů stanovených ve směrnici Rady 85/536/EEC, a pro směsi ethanolu s palivem až do 85 % (V/V) ethanolu. Norma obsahuje popis přípravy vzorku, přístroje, včetně kalibrace, postup a výpočty parciálního tlaku par a DVPE. V příloze jsou uvedeny přijatelné referenční hodnoty.