Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1302 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2000
ČSN EN 1302 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

ČSN EN 1302

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 1302
Třídící znak:755816
Počet stran:44
Vydáno:01.03.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:58026
Popis

ČSN EN 1302

Tato norma je českou evropské normy EN 1302:1999. Evropská norma EN 1302:1999 má status české technické normy. Tuto evropskou normu lze použít pro koagulační činidla na bázi hliníku používaná pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Stanoví metody anylýzy použitelné pro výrobky popsané v EN 878 (v ČR zavedena jako ČSN EN 878), EN 881 (v ČR zavedena jako ČSN EN 881), EN 882 (v ČR zavedena jako ČSN EN 882), EN 883 (v ČR zavedena jako ČSN EN 883), prEN 885 (v ČR do března 2000 nezavedena), prEN 886 (v ČR do března 2000 nezavedena), prEN 887 (v ČR do března 2000 nezavedena) a prEN 935 (v ČR do března 2000 nezavedena). Je normalizováno stanovení: Al, Fe, Na, Ca, Chloridů, síranů, křemičitanů, volné acidity, bázicity, nerozpuštěných látek a konečně Cd, Cr, Ni a Pb. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Příprava zkušebního vzorku, kapitolu 4 - Analytické metody a kapitolu 5 - Vyjadřování výsledků. Dále norma uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a C. ČSN EN 1302 (75 5816) byla vydána v březnu 2000.