Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13035-11+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2010
ČSN EN 13035-11+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje

ČSN EN 13035-11+A1

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 13035-11+A1
Třídící znak:278809
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:86765
Popis

ČSN EN 13035-11+A1

Tato evropská norma obsahuje požadavky na stacionární stroje pro vrtání plochého skla používající poháněný vrtací nástroj. Stacionární stroje jsou děleny na: a) ruční; b) poloautomatické; c) automatické s jednou nebo více hlavami; d) plně automatické. Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají vrtacích strojů, když jsou používané podle svého určení a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem. Tato evropská norma specifikuje vhodná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí během uvedení do provozu, provozu a údržby. Tato evropská norma se nezabývá bezpečnostními požadavky pro dopravníkové pásy, válečky (viz EN 619) nebo jiné prostředky pro přepravu skla k a z vrtacího stroje (viz např. EN 13035-5).