Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13035-2 - Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2008
ČSN EN 13035-2 - Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

ČSN EN 13035-2

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 13035-2
Třídící znak:278809
Počet stran:28
Vydáno:01.09.2008
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:81875
Popis

ČSN EN 13035-2

Tato norma obsahuje požadavky na bezpečnost pro návrh a instalaci zařízení určeného pro skladování, manipulaci a přepravování plochého skla vně továrny a zahrnuje regály, palety, koše připevněné na vozidla, nakládací vozidla, zvláštní zařízení pro zabezpečení skla, podpěry a podtlaková zdvihací zařízení, které jsou používány pro přepravu na silnici a na staveništích. Tato norma se zabývá pouze zařízeními, která jsou v přímém kontaktu se sklem. Tato norma neplatí pro ručně manipulovaná zařízení, jako jsou nosné popruhy a podtlakové přísavky. Traktory, jeřáby, zdvihadla a vysokozdvižné vozíky nejsou předmětem normy stejně jako části dalších motorových vozidel, které nejsou v kontaktu se sklem. Tato evropská norma neplatí pro zařízení pro přepravu jiným způsobem než po silnici, např. lodí nebo vlakem, a pro přepravu zasklených oken/rámů. Tento dokument řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro zařízení určené pro skladování, manipulaci a přepravování plochého skla vně továrny, když jsou používána podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce. Tento dokument specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z významných nebezpečí. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.