Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13035-3+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2010
ČSN EN 13035-3+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

ČSN EN 13035-3+A1

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 13035-3+A1
Třídící znak:278809
Počet stran:32
Vydáno:01.04.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:85751
Popis

ČSN EN 13035-3+A1

Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci a instalování strojů s jedním pohyblivým můstkem pro řezání plochého skla, který pracuje na základě vytváření rýh na plochém skle, které je umístěno na vodorovné opěrné ploše. Do této normy je zahrnuta přeprava/přemisťování skla na stroji. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro řezací stroje plochého skla, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem. Tato norma specifikuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí během uvedení do provozu, provozování a údržby. Nebezpečí způsobená hlukem nejsou považována za významná. Tato norma se nevztahuje na řezání plochého skla použitím brusných prostředků, nebo použitím vysokotlaké tekutiny nebo laseru. Tato norma se nevztahuje na vkládání plochého skla na řezací stroje a odnímání plochého skla ze řezacích strojů a na odlamování plochého skla. (viz EN 13035-5 a EN 13035-6). Tato norma se nevztahuje na dopravníky (viz EN 619) a ventilátory, pokud jsou použity jako nedílná součást (tohoto) strojního zařízení. Pokud se vyskytují specifická rizika, která mohou vzniknout ve spojení s řezacími stroji na ploché sklo, jsou specifikována příslušná opatření. Tato norma se nevztahuje na řezání vrstvených/bezpečnostních skel (viz EN 13035-7). Tato norma se nevztahuje na řezání, při kterém se sklo pohybuje. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.