Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13035-9+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2010
ČSN EN 13035-9+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení

ČSN EN 13035-9+A1

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 13035-9+A1
Třídící znak:278809
Počet stran:24
Vydáno:01.09.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:86764
Popis

ČSN EN 13035-9+A1

Tato evropská norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci stacionárních mycích zařízení. Zařízení pro mytí skla jsou konstruována tak, aby prováděla následující funkce: dosazování plochého skla do čisticí a sušicí jednotky a přeprava (dodávka) do určeného zařízení a k místu odebrání tabule plochého skla. Žádná z těchto výrobních etap nevyžaduje přímý manuální zásah.Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, kromě těch, které vyplývají z propojení s jinými stroji použitými ve výrobní lince, týkajících se strojů pro mytí skla, když jsou používané podle svého určení a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem. Tato evropská norma specifikuje vhodná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí během uvedení do provozu, provozu a údržby. Tato evropská norma neplatí pro stroje na nakládání a vykládání skla (viz EN 13035-5) a pro dopravníky (viz EN 619) a dmýchadla. Pokud zde jsou specifická rizika vyvolaná jejich použitím jako nedílné části mycích zařízení pro ploché sklo, jsou specifikována vhodná opatření. Tato evropská norma neplatí pro mycí zařízení pro automobilová a ohýbaná skla. Tato evropská norma neplatí pro úpravu vody a likvidaci odpadové mycí vody.
Zpracování dat
Schovat