Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13042-2+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2010
ČSN EN 13042-2+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

ČSN EN 13042-2+A1

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 13042-2+A1
Třídící znak:278810
Počet stran:20
Vydáno:01.04.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:85626
Popis

ČSN EN 13042-2+A1

Tato evropská norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci stacionárních manipulačních strojů pro dosazování, a to od nabrání dávky taveného skla z výrobní kádě tavicí pece po její dopravu k foukači skla nebo ke stroji na formování dutého skla. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se manipulačních strojů pro dosazování, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma předepisuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí během uvedení do provozu, provozování a údržby. Tato evropská norma se nezabývá výlučným dosazováním se samotnými nůžkami, spolu s dopravováním dávky taveného skla volným pádem vlastní vahou nebo orovnáváním (kapkový dávkovač, viz EN 13042-1)." Tato evropská norma se nevztahuje na manipulační stroje pro dosazování, které jsou vyrobeny před datem, kdy CEN tento dokument zveřejnil. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.