Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13099 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2004
ČSN EN 13099 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

ČSN EN 13099

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 13099
Třídící znak:078327
Počet stran:28
Vydáno:01.11.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:71531
Popis

ČSN EN 13099

Tento dokument (EN 13099:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic pro přepravu nebezpečného zboží. Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR. Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo v technických přílohách ADR. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky pro plnění nádob, rozvodných potrubí lahví na přepravu plynů (svazků), velkoobjemových lahví na přepravu plynů a sudů směsmi plynů. Údaje o mísení běžně používaných složek plynů do směsí plynů jsou uváděny jako doplňující poznámky v informativních přílohách. Tato norma neplatí pro následující položky: - kryogenické plyny; - LPG; - plyny se stlačeným oxidem uhličitým nebo jiným plynem pro přípravu nápojů a dalších potravin, nebo dříve uvedené jiné směsi plynů; - aerosoly stlačené s plynem nebo výše uvedené jiné směsi plynů, používané jako pohonné hmoty; - jednotlivé složky zkapalněných plynů a tekutiny, které mají být stlačeny s plynem z bezpečnostních důvodů nebo pro účely změny produktu z kapalné fáze.