Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13252 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2017
ČSN EN 13252 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13252

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13252+A1 (80 6152) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 13252
Třídící znak:806152
Počet stran:40
Vydáno:01.07.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:502791
Popis

ČSN EN 13252

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v odvodňovacích systémech a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a odvodňování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo odvodňováním, proto se samostatně nespecifikuje. Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby. Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.