Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13253 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2017
ČSN EN 13253 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

ČSN EN 13253

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13253+A1 (80 6153) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 13253
Třídící znak:806153
Počet stran:36
Vydáno:01.10.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503269
Popis

ČSN EN 13253

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbách na ochranu proti erozi pro zabránění migrace jemnozrnných materiálů do vrstev hrubšího materiálu vlivem měnících se hydraulických gradientů, a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Tato evropská norma se týká použití pro ochranu pobřeží a opevňování břehů. Tato evropská norma se netýká eroze povrchu, kdy je na povrchu umístěna geotextilie nebo výrobek podobný geotextilii. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje. Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupů řízení výroby. Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité. Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.