Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13255 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2017
ČSN EN 13255 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

ČSN EN 13255

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13255+A1 (80 6155) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 13255
Třídící znak:806155
Počet stran:40
Vydáno:01.10.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503273
Popis

ČSN EN 13255

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbě kanálů a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování, vyztužování a ochranu. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním a proto se samostatně nespecifikuje. Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a posuzování postupů řízení výroby. Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité. Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.