Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13278 - Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2014
ČSN EN 13278 - Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

ČSN EN 13278

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Označení normy:ČSN EN 13278
Třídící znak:061402
Počet stran:94
Vydáno:01.09.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95656
Popis

ČSN EN 13278

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, bezpečnost, značení a hospodárné využití energie a zkušební metody pro kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou, která jsou či nejsou vybavena ventilátorem pro odvádění spalin, dále jen kamna. I když je možné ventilátor umístit i ve venkovním prostředí, tato norma se týká pouze kamen, jejichž těleso se umísťuje ve vnitřním prostředí. Tato norma platí pro kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou provedení B11AS, B11BS, B14AS a B14BS (společně v této normě nazývaná jako kamna provedení B1), která jsou vybavena atmosférickým hořákem, připojují se přímo ke komínu (viz obrázek 1) nebo k zařízení pro odvádění spalin (kamna s kouřovodem), která mají jmenovitý tepelný příkon nejvýše 20 kW (vztaženo k výhřevnosti) a která se dodávají v sestaveném stavu se součástmi palivového rozvodu, hořákem (hořáky), spalovací komorou a výměníkem tepla.