Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
Vydáno: 01.09.2001
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

ČSN EN 13342

Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 13342
Třídící znak:758020
Počet stran:12
Vydáno:01.09.2001
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:62318
Popis

ČSN EN 13342

Tato norma popisuje postup stanovení "dusíku podle Kjeldahla" v kalech a kalových produktech. Při mineralizaci se používá jako katalyzátor selen nebo měď, teplota prostředí se zvyšuje vysokou koncentrací síranu sodného. Většina sloučenin dusíku je převedena mineralizací vzorku kyselinou za přítomnosti katalyzátoru na síran amonný. Destilací výluhu za alkalických podmínek se amoniak uvolní a následně jímá v přebytečné zředěné kyselině sírové (nebo přebytečné kyselině borité) jako síran amonný (nebo boritan amonný). Amonné ionty v tomto roztoku se stanoví vhodnou metodou. Výsledky se doporučuje uvádět výsledky po přepočtu na sušinu kalu (g/kg).