Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13369 ed. 2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2019
ČSN EN 13369 ed. 2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 13369 ed. 2

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
S účinností od 2021-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13369 (72 3001) z listopadu 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 13369 ed. 2
Třídící znak:723001
Počet stran:64
Vydáno:01.08.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:508040
Popis

ČSN EN 13369 ed. 2

Tato evropská norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro nevyztužené, železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty vyrobené z lehkého, obyčejného a těžkého betonu v souladu s EN 206 bez významného obsahu vzduchových dutin nad rámec plánovaného provzdušnění. Norma se vztahuje i na beton obsahující vlákna (ocelová, polymerová nebo jiná) pro jiné účely než jsou mechanické vlastnosti. Norma nezahrnuje prefabrikované železobetonové dílce z betonu s pórovitým kamenivem s otevřenou strukturou. Norma se může používat také pro specifikaci výrobků, pro které neexistuje norma. Ne všechny požadavky (kapitola 4) této normy se vztahují na všechny betonové prefabrikáty. Pokud existuje specifická výrobková norma, její ustanovení jsou nadřazeny této normě. Betonové prefabrikáty pojednané v této normě jsou továrně vyrobené stavební dílce pro pozemní a inženýrské stavby. Tato norma se smí použít také pro výrobky vyráběné na staveništi, jestliže je výroba ochráněna před nepříznivými vlivy počasí a řízena podle ustanovení kapitoly 6. Výpočet a návrh prefabrikátů není předmětem této normy, avšak norma nabízí pro neseismické zóny informace o: - volbě dílčích součinitelů spolehlivosti definovaných v příslušném Eurokódu; - definicích některých požadavků na konstrukce z předpjatého betonu.