Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13398 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2018
ČSN EN 13398 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

ČSN EN 13398

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN EN 13398
Třídící znak:657101
Počet stran:12
Vydáno:01.08.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:505636
Popis

ČSN EN 13398

Tato evropská norma určuje metodu stanovení vratné duktility asfaltových pojiv v duktilometru při zkušební teplotě (obvykle 25 °C nebo 10 °C; lze použít i jiné teploty). Je použitelná zejména pro asfaltová pojiva modifikovaná termoplastickými elastomery, může se však použít u dalších asfaltových pojiv s malou elasticitou. VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.