Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13399 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2018
ČSN EN 13399 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

ČSN EN 13399

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN EN 13399
Třídící znak:657102
Počet stran:8
Vydáno:01.08.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:505130
Popis

ČSN EN 13399

Tato evropská norma určuje metodu měření skladovací stability modifikovaných asfaltů při vyšších teplotách. POZNÁMKA: Modifikované asfalty, zejména polymery modifikované asfalty, obsahující kromě asfaltu nejméně jednu přísadu, mohou za určitých podmínek vykazovat separaci fází. VÝSTRAHA: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této evropské normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.