Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13508-1 - Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2013
ČSN EN 13508-1 - Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13508-1

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 13508-1
Třídící znak:756901
Počet stran:32
Vydáno:01.05.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92984
Popis

ČSN EN 13508-1

Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část normy stanovuje obecné požadavky pro zjišťování a hodnocení stavu výše uvedených venkovních kanalizačních potrubních systémů.
Zpracování dat
Schovat