Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13528-3 - Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2005
ČSN EN 13528-3 - Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

ČSN EN 13528-3

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 13528-3
Třídící znak:835771
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:72963
Popis

ČSN EN 13528-3

Norma uvádí návod k výběru, použití a údržbě difúzních vzorkovacích systémů používaných pro měření kvality venkovního ovzduší. Poskytuje rovněž návod k určení cílů a plánu měření s ohledem na záměry Evropské unie a v obecné rovině vztahující se k těmto vzorkovacím systémům a zahrnuje údaje o principech měření difúzními vzorkovacími systémy a faktorech, které ovlivňují jejich charakteristiky při praktickém uplatňování těchto záměrů. Norma dále uvádí pokyny k omezení některých nepříznivých vlivů, např. navržením krytů, které mohou omezit vliv rychlosti větru na funkci vzorkovacího systému, a pokyny pro seznámení s obsluhou těchto systémů a prokazování jakosti výsledků. Norma stanoví, že za výběr vhodných postupů nebo přístrojů zodpovídá především jejich uživatel a podrobně určuje zmíněné postupy. Ačkoli je tato norma zvlášť určena pro oblast venkovního ovzduší, difúzní vzorkování lze rovněž použít pro hodnocení kvality vnitřního ovzduší. Norma popisuje teoretické základy difúzního vzorkování a diskutuje faktory ovlivňující rychlost sorpce sledovaných analytů. Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality venkovního ovzduší a způsobům ochrany vzorkovacích systémů před povětrnostními vlivy. S ohledem na tyto diskutované cíle měření uvádí požadavky pro přípravu plánu měření, kritéria volby metody odběru vzorků a rozmístění vzorkovacích stanovišť. Norma dále stanoví i požadavky školení a postupy prokazování jakosti Obsáhlá přílohová část popisuje různé typy difúzních vzorkovacích systémů a jejich charakteristiky, uvádí informace o praktickém využití při odběru vzorků jednotlivých znečišťujících látek včetně látek uvedených ve stávajících nebo připravovaných směrnicích EU a obsáhlý seznam literárních odkazů.