Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13588 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2018
ČSN EN 13588 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

ČSN EN 13588

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 13588
Třídící znak:657108
Počet stran:24
Vydáno:01.06.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:505131
Popis

ČSN EN 13588

Tato evropská norma určuje metodu pro měření koheze asfaltových pojiv při teplotách v rozmezí (+10 °C) až (+70 °C) a pro vyjádření vztahu mezi kohezí a teplotou. U ředěných a fluxovaných asfaltů a u asfaltových emulzí může zkoušené pojivo být výsledkem specifické destilace, zpětného získání a/nebo stabilizace. Metoda může být též použita na pojiva, která byla podrobena specifickému postupu stárnutí. VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.