Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13589 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
Vydáno: 01.12.2018
ČSN EN 13589 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

ČSN EN 13589

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 13589
Třídící znak:657107
Počet stran:12
Vydáno:01.12.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506411
Popis

ČSN EN 13589

Tato evropská norma určuje způsob stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv původních, zbytkových, zpětně získaných nebo po zkoušce stárnutí, zejména pak asfaltů polymerem modifikovaných pomocí zkoušky silové duktility. Práce (smluvní energie) zjištěná během zkoušky silové duktility je kritériem jakosti těchto materiálů. VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.