Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13871 - Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2015
ČSN EN 13871 - Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 13871

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 13871
Třídící znak:513035
Počet stran:48
Vydáno:01.08.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98087
Popis

ČSN EN 13871

1.1 - Obecně Tato evropská norma zahrnuje stroje na řezání kostek (viz obrázky 1 až 6 a obrázky 12 až 18) a stanovuje požadavky na návrh a výrobu. Stroje pokryté touto evropskou normou se používají pro zmenšování velikosti čerstvého masa, masných produktů a podobných produktů (např. ryby, zelenina a sýr) řezáním v řezné komoře. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojů, zařízení a strojních zařízení, když jsou používány podle svého určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4). Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou nastat během celé životnosti stroje, včetně etapy přepravy, montáže, provozu, údržby, demontáže, vyřazení z provozu a šrotování stroje. Tato evropská norma není použitelná pro stroje na řezání kostek, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. 1.2 - Typy strojů na řezání kostek pokryté touto normou Tato evropská norma se vztahuje na následující typy strojů na řezání kostek: - stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží a srpovitým/multisegmentovým nožem a ručním plněním (viz obrázek 2); - stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží, srpovitým/multisegmentovým nožem, plnicí vstupní násypkou a plnicím zařízením (viz obrázek 1); - stroje na řezání kostek s otáčejícím se řezným nástrojem, srpovitým/multisegmentovým nožem a plnicím dopravníkem (viz obrázky 3 a 5); - stroje na řezání kostek s otáčejícím se řezným nástrojem a plněním odstředivou silou (viz obrázek 6); - stroje na řezání kostek s integrovanými dopravníkovými systémy nebo bez nich. 1.3 - Konstrukce stroje Stroje na řezání kostek obsahují rám stroje, plnicí vstupní komoru/zásobník, přisunovací píst nebo svírací válec, mříž nebo otáčející se řezný nástroj, srpovitý/multisegmentový nůž, přidružený pohon a elektrické, hydraulické a pneumatické součásti v závislosti na typu stroje. Stroje na řezání kostek zahrnuté v předmětu tohoto dokumentu mohou být vybaveny: víkem nad plnicí vstupní komorou/zásobníkem; přepravním vozíkem pro srpovitý/multisegmentový nůž, řezací nůž a mříž; plnicím zařízením; plnicím dopravníkem. 1.4 - Předpokládané používání Předpokládané používání (jak je definováno v EN ISO 12100:2010, 3.23) strojů na řezání kostek, kterými se zabývá tento dokument, je popsáno v 1.1. Řezaný produkt je podáván ručně nebo prostřednictvím plnicího zařízení/plnicího dopravníku do plnicí vstupní komory. Produkt je podáván k řezné jednotce přisunovacím pístem a/nebo svíracím válcem nebo odstředivou silou a rozřezáván.