Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2003
ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

ČSN EN 14042

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 14042
Třídící znak:833615
Počet stran:40
Vydáno:01.10.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:68786
Popis

ČSN EN 14042

Tato evropská norma podává návod na výběr postupů a zařízení, na použití a údržbu přístrojů pro stanovení koncentrací chemických látek nebo biologických činitelů v pracovním prostředí. Je založena na postupech uvedených v EN 689 a požadavcích EN 482.V případě potřeby tato evropská norma upřesňuje dodatečné požadavky specifické pro jednotlivé postupy nebo zařízení, nebo je zařazuje. Ačkoliv je tato norma zvláště zaměřena na ovzduší na pracovišti, některé postupy a zařízení jsou vhodné pro hodnocení kvality ovzduší ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Specifický přístup existuje pro elektrická zařízení použitá pro přímou detekci nebo měření koncentrace toxických plynů a par v ovzduší na pracovišti (EN 4554-4) a pro difúzní vzorkovače používané pro stanovení plynů a par ve vnějším prostředí (volné atmosféře) (prEN 13528-3).
Zpracování dat
Schovat