Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14078 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie
Vydáno: 01.09.2014
ČSN EN 14078 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

ČSN EN 14078

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 14078
Třídící znak:656138
Počet stran:16
Vydáno:01.09.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95896
Popis

ČSN EN 14078

Norma popisuje metodu zkoušení pro stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) v motorové naftě nebo topném oleji pro domácnosti střední infračervenou spektrometrií, která se používá pro měření rozsahu A - pro obsahy FAME přibližně od 0,05 % (V/V) do přibližně 3 % (V/V), rozsahu B - pro obsahy FAME přibližně od 3 % (V/V) do přibližně 20 % (V/V) a rozsahu C - pro obsahy FAME v rozmezí přibližně od 20 % (V/V) do přibližně 50 % (V/V). Jednotlivé rozsahy se měří pomocí IČ spektrometru a obsahy FAME se počítají ze zaznamenaných spekter. V normě je uvedena preciznost pro všechny tři rozsahy. V přílohách jsou uvedeny specifická nastavení kalibrace a ředění a příklady jednotlivých IČ spekter.