Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14439+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2009
ČSN EN 14439+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

ČSN EN 14439+A2

Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 14439+A2
Třídící znak:270580
Počet stran:48
Vydáno:01.12.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84662
Popis

ČSN EN 14439+A2

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro: - věžové jeřáby a - pro šplhací systémy používané na věžových jeřábech/sloupech těch věžových jeřábů, pro které byly vyprojektovány. Klasifikovány jsou jako externí nebo interní systémy. Tato evropská norma platí pro věžové jeřáby pracující na stavbách, které jsou montované z dílů nebo jsou samovztyčné. Tato evropská norma neplatí pro mobilní jeřáby, mobilní přístavní jeřáby, housenkové jeřáby, otočné výložníkové jeřáby, mostové a portálové jeřáby, offshore jeřáby, plovoucí jeřáby, nakládací jeřáby, ručně poháněné jeřáby nebo železniční jeřáby. Tato evropská norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se věžových jeřábů, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma stanovuje vhodná technická opatření pro vyloučení nebo omezení rizik vyplývajících z významných nebezpečí (viz kapitola 4). Významná nebezpečí, která jsou zahrnuta v této evropské normě, jsou uvedena v kapitole 4. Tato evropská norma nezahrnuje nebezpečí ve vztahu: - ke zdvihání osob na vlastních věžových jeřábech. V této evropské normě nejsou zahrnuty požadavky ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě (EMC), zvláštním nebezpečím od vnějších vlivů elektrického zařízení, k výbušné atmosféře a ionizačnímu záření. Tato evropská norma zahrnuje nebezpečí vzhledem ke zdvihání osob při používání šplhacího systému . Tato evropská norma neplatí pro věžové jeřáby a šplhací systémy, které byly vyrobeny před datem schválení této evropské normy v CEN.