Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14457 - Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2005
ČSN EN 14457 - Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 14457

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 14457
Třídící znak:756305
Počet stran:20
Vydáno:01.06.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:73020
Popis

ČSN EN 14457

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na trouby a jejich spoje, používané pro stoky a kanalizační přípojky, prováděné bezvýkopovými (bezrýhovými) technologiemi, kterými jsou "trubní protlak", "mikrotunelování" a "protlak s vodicí troubou" podle EN 12889 a provozované jako gravitační systémy stok a kanalizačních přípojek podle EN 476, při maximálním tlaku 40 kPa nebo jako tlakové systémy podle EN 773, při tlaku vyšším než 40 kPa.