Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14585-1 - Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky
Vydáno: 01.08.2006
ČSN EN 14585-1 - Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

ČSN EN 14585-1

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 14585-1
Třídící znak:139010
Počet stran:24
Vydáno:01.08.2006
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:76391
Popis

ČSN EN 14585-1

Tato evropská norma (EN 14585-1:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 342 "Kovové hadice, montáž hadic, vlnovců a dilatačních spojů", jejíž sekretariát zajišťuje UNI. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (směrnic) 97/23/CE [1]. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy. Tato norma je jedním ze způsobů přizpůsobení se základním požadavkům. Tato norma má být předlohou ke stanovení konkrétních potřeb pro sestavy vlnovcových kovových hadic používaných na tlaková zařízení a tam, kde je potřebné doplnění požadavků EN ISO 10380 "Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic", která je výchozí normou na hadice a jejich montáž pro všeobecné účely. Tato evropská norma obsahuje dvě části: EN 14585-1 - "Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky"; prCEN/TR 14585-2 - "Montáž vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 2: Doporučení pro hodnocení postupů shody". Požadavky této normy se týkají konstrukce, výroby, dodávání a dovozu sestav vlnovcových kovových hadic pro tlakové účely. Základní vlastnosti sestav kovových hadic jsou charakterizovány: - vzájemným působením tlakově namáhaných částí: vlnovcových kovových hadic, opletení, koncovek a jejich trvalých spojení; - a protichůdnými požadavky tlakové odolnosti a ohebnosti. PED Příloha 1, článek 2.2.2 jako všeobecné pravidlo omezuje experimentální metodu konstrukce pro potrubí PS.DN menší než 3 000. Vzhledem k tomu není v současné době dosažitelná uznaná metoda výpočtu pro výpočet sestav vlnovcových kovových hadic. Proto je třeba provádět důkazní zkoušky, které podporují konstrukci pro všechny hodnoty PS.DN. Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiál, konstrukci, výrobu, zkoušení a dokumentování sestav vlnovcových kovových hadic pro tlakové účely s nejvyšším dovoleným tlakem PS vyšším než 0,5 bar.